Lärosätesgranskningarna drar igång i ”skarpt läge”

UKÄ:s upptaktsmöte den 19 mars, med representanter från de fyra lärosäten som ingår i den första granskningsomgången, var startskottet för de första ordinarie granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Kårerna vid respektive lärosäte samt ordförande i bedömargrupperna deltog också.

Astrid Tronarp

Astrid Tronarp, samordnare för UKÄ:s lärosätesgranskningar

Syftet med mötet var bland annat att gå igenom processen och metoden samt ge ordföranden en inblick i lärosätenas organisation och strategiska mål. Förhoppningen var även att räta ut eventuella frågetecken inför granskningarna.

Det var inte så många frågor under mötet, vilket tyder på att lärosätena följt processen med metodutveckling och är väl införstådda i innehållet i den nya vägledningen, som beskriver hur granskningarna går till. Utifrån responsen på upptaktsmötet ser vi att våra dialogmöten har bidragit till att lärosäten är väl insatta i och har förståelse för både metoden och processen, säger Astrid Tronarp som samordnar granskningarna på UKÄ.

Under 2017 genomfördes en pilotgranskning av Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Newmaninstitutet och Umeå universitet. Utifrån vad som framkommit av pilotstudien har förbättringar gjorts avseende metod och process och nu drar granskningarna igång i ”skarpt läge”.

Ska bidra till ökad kvalitet i högre utbildning

Syftet med UKÄ:s granskningar är bland annat att bidra till lärosätenas arbete med kvalitetsutveckling av högre utbildning.

– Vi har under hösten och vintern arbetat intensivt med att förbättra och förfina metoden för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Huvudfokus i granskningarna är att säkerställa att lärosätena arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningarna och sina kvalitetssystem. Metoden för att fånga detta kan alltid bli bättre och det är därför viktigt att vi är lyhörda för vad som kan behöva förbättras och utvecklas i våra granskningar framöver, säger Astrid Tronarp.

Tregradig betygsskala

De första lärosäten som ska granskas är Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Malmö universitet, och Mälardalens högskola. Granskningen resulterar i ett av följande beslut:

  • Godkänt kvalitetssäkringsarbete: samtliga bedömningsområden är tillfredsställande
  • Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll: bristerna bedöms kunna åtgärdas inom ett år. Lärosätet måste redovisa vilka åtgärder som vidtagits.
  • Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete: bristerna bedöms inte kunna åtgärdas inom ett år.

– Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete innebär att det sker en uppföljning efter två år. Då görs en ny fullständig granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete, säger Astrid Tronarp.

Nästa steg

Den 5 juni:
Lärosätena laddar upp sin självvärdering i UKÄ Direkt

Den 12 juni: Student- och doktorandkåren skickar in sin studentinlaga (frivilligt)

Vecka 38-39, 2018: Platsbesök 1 - UKÄ genomför intervjuer med representanter för lärosätet, studenter och doktorander samt eventuellt med samverkande arbetsliv

Vecka 47-48, 2018: Platsbesök 2 - UKÄ granskar kvalitetsarbetet i praktiken - Slutet av januari/början av februari, 2019: Delning av yttrande. Lärosätena får möjlighet att kontrollera innehållet och eventuella sakfel i UKÄ:s yttrande.

Slutet av februari 2019: UKÄ fattar beslut om kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Malmö universitet och Mälardalens högskola