Nytt granskningsområde i lärosätestillsynen

Hur hanterar universiteten och högskolorna tillgodoräknanden? Det är ett nytt område som ska granskas när den juridiska lärosätestillsynen startar i skarpt läge under våren. Först ut är Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

I december avslutade UKÄ en pilotstudie för att testa den nya tillsynsmodellen. På det hela fungerar det bra men det blir en justering när det gäller granskningsområdena.

– Vi har lagt till tillgodoräknande som ett nytt granskningsområde. Den här frågan har vi granskat tidigare inom tillsynen och vår erfarenhet är att det kan finnas brister i handläggningen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Det handlar om att en student som fått ett godkänt resultat vid ett universitet eller en högskola har rätt att tillgodoräkna sig detta vid ett annat lärosäte, om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Även annan utbildning och yrkesverksamhet ska kunna tillgodoräknas.

– Frågor om validering är viktiga, vilket inte minst visat sig genom att regeringen har tillsatt en valideringsdelegation. I lärosätestillsynen kommer vi att göra stickprovskontroller av tillgodoräknanden för att bland annat titta på beslutsmotiveringar och handläggningstider.

Samtidigt som frågan om tillgodoräknande läggs till tar UKÄ bort det tidigare granskningsområdet som handlar om antagning.

Underlag inför kvalitetsgranskningarna

Alla universitet och högskolor kommer att genomgå en juridisk lärosätestillsyn. Den tar precis som kvalitetsgranskningarna avstamp i ESG (Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning).

Vissa frågor i ESG är viktiga inte bara ur kvalitetssynpunkt utan även ur rättssäkerhetssynpunkt. Det finns därför en koppling mellan vår tillsyn och granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, påpekar Christian Sjöstrand.

Inför lärosätesgranskningarna ska universiteten och högskolorna redovisa hur de förhåller sig till resultaten från den juridiska lärosätestillsynen. Bedömargrupperna kan också använda detta som underlag när de väljer fördjupningsspår.

– Det känns positivt att frågor som kommer fram i vår tillsyn tas vidare i kvalitetsgranskningen, till exempel viktiga områden som studentinflytande och kursvärderingar. Vi ser fram emot att den här processen nu kommer igång, säger Christian Sjöstrand.

Ny vägledning till lärosätena

Eftersom UKÄ har justerat lärosätestillsynen finns en ny vägledning som beskriver granskningen och tar upp vilket underlag lärosätet ska skicka in under varje granskningsområde.

Till vägledningen