Strategiska frågor på Steningevik

– Vi är på rätt väg. Så summerar UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm diskussionerna och samtalen som varit under rektorskonferensen på Steningevik.

Anders Söderholm

Foto: Eva Dalin

Under konferensen har rektorer från lärosätena tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och UKÄ:s GD Anders Söderholm samlats kring strategiska frågor för högskolesektorn.

Stor acceptans för kvalitetssäkringssystemet

– Konferensen i år var för UKÄ delvis en uppsummering och för att stämma av de möten vi har haft under vintern med lärosätenas ledningar för att få synpunkter på det nya kvalitetssäkringssystemet. Diskussionerna under konferensen bekräftar den bild vi har fått att det finns en stor acceptans för systemet. Vi är på rätt väg och det känns mycket positivt, säger Anders Söderholm.

Högre utbildning viktig pusselbit

Ministern för högre utbildning och forskning deltog under konferensens första dag och talade om de övergripande frågor som regeringen ser som tongivande för högskolesektorn med sikte på kommande valet. Frågor som att högskoleutbildning ska finnas tillgänglig i hela landet, breddat deltagande och digitaliseringens möjligheter togs upp.

– Många av de stora frågor som prioriteras från politiskt håll går att kopplas till högskolesektorn. Det blir så tydligt att högre utbildning är en viktig pusselbit för att många andra samhällsfrågor ska kunna drivas och utvecklas, säger Anders Söderholm.