Högskoleforum: Utmärkt tillfälle för diskussion

Tre teman – tre utmaningar. Akademins roll, det livslånga lärandet och högskolans resurser är de frågor som kommer att stötas och blötas på Högskoleforum den 4-5 december. Ett självklart val för Anders Söderholm och Helen Dannetun.

Anders Söderholm och Helen Dannetun

UKÄ arrangerar Högskoleforum tillsammans med Linköpings universitet. UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm och Helen Dannetun, som är rektor för Linköpings universitet, är eniga om att det här är tre stora och aktuella utmaningar som den svenska högskolan brottas med.

– Universitetens och högskolornas roll utmanas och hotas i en tid av alternativa fakta. Arbetsmarknaden förändras och det livslånga lärandet blir allt viktigare men hur ska lärosätena hantera detta? Resursfrågan är högaktuell och äntligen kan ett 30 år gammalt system skrotas. Det kändes ganska självklart att vi ville fokusera på de här tre centrala frågorna, säger Anders Söderholm.

Han menar vidare att den allra största utmaningen helt klart handlar om akademins roll:

Det finns en ökad misstro mot vetenskap och vi har en USA-president som påverkar hela den akademiska världen. Vi kan inte förlora den matchen.

– Jag håller med, säger Helen Dannetun. Akademins roll och kunskap är ifrågasatt på ett sätt som vi inte sett på länge och därför är det angeläget att diskutera och tydliggöra vad vi står för och hur vi värnar en fri akademi. Men när det gäller utmaningar återkommer jag också ofta i mina tankar till begreppen digitalisering, i vid bemärkelse, och kvalitetssäkring.

Hon betonar att det livslånga lärandet och digitalisering är frågor som verkligen visar hur snabbt allting förändras runt om oss – på arbetsmarknaden, i skolorna och i kommunikationslandskapet.

– Det finns en efterfrågan och ett ansvar kring detta som vi som lärosäten måste svara upp till. Det tredje temat om resurser är en fråga som vi alltid bär med oss. Det blir inte mindre intressant med Pam Fredmans pågående utredning. Målet att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och en av världens främsta forsknings- och innovationsländer ställer onekligen krav på oss lärosäten, menar Helen Dannetun.

Hoppas på nya tankar och idéer

– Vi är en stor sektor där det händer mycket. Vi jobbar alla med samhällsviktiga frågor och det är viktigt för oss att skapa den här mötesplatsen där vi får chans att träffas, diskutera med kollegor från hela landet, få nya insikter och inspireras. UKÄ vill uppfattas som en självklar kunskapsnod. Vår ambition är att anordna Högskoleforum vartannat år, säger Anders Söderholm.

Högskoleforum fokuserar på samtal och diskussioner. Inte bara på scen utan Anders och Helen vill också se många samtal mellan deltagarna, som ger nya idéer och en stor dos inspiration.

– Det är värdefullt att träffa kollegor från andra lärosäten för att höra hur de arbetar med våra, ofta gemensamma, utmaningar. Högskoleforum blir ett bra tillfälle. Min förhoppning är också att de som kommer känner sig uppdaterade kring flera av de frågor som är viktiga för oss alla i vårt arbete just nu och framöver, säger Helen Dannetun.

– Jag önskar också att alla får med sig en känsla av att de bidrar till ett greater good. Att de känner att deras jobb varje måndag är viktigt, säger Anders Söderholm.

Någon särskild programpunkt ni särskilt ser fram emot?

– Jag tycker att det ska bli roligt att få höra röster från samhället utanför akademin, som Maria Wetterstrand och Anna-Karin Hatt, säger Helen Dannetun.

Anders Söderholms svar kommer snabbt:

– Gudmund Hernes! Han är professor emeritus och ska prata om just akademins roll. Han var huvudutredare i den stora norska maktutredningen på 80-talet. Redan då uppfattade jag honom som en gigant. Jag ser fram emot att möta honom och kommer nog bli star strucked.

Anmälan fortfarande öppen

Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Högskoleforum.

– Jag vill passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till Linköping och hoppas att den visar upp sig som en vinterstad i ljus, säger Helen Dannetun.

Till programmet och anmälan