Ny version av Rättssäker examination

Vägledningen Rättssäker examination ska hjälpa lärosäten att trygga studenternas rättssäkerhet vid examination. Nu har en ny omarbetad upplaga beslutats av UKÄ.

– Vi hoppas att den nya upplagan ska vara ett bra stöd för lärosätena i deras arbete med examinationer, säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ och projektledare för vägledningen.

Nya ämnesområden och fler exempel

– Ett viktigt område är det som handlar om anpassad examination för studenter med funktionsnedsättning. Ett annat område som vi har märkt att det finns en del frågor kring och därför lagt till gäller språket vid examinationer och tillämpningen av språklagen, säger Mikael.

– Förutom nya ämnesområden så har vi arbetat om vägledningen så att den innehåller fler exempel, bland annat från faktiska tillsynsärenden. Vi hoppas att det ska göra texten mer informativ. Fler exempel är också något som varit efterfrågat från lärosätena, säger Mikael.

Frågor och synpunkter viktiga

Enligt Mikael har en viktig pusselbit i arbetet med att uppdatera Rättssäker examination varit att ta in synpunkter från universitet och högskolor.

– Vi har arbetat med att få in synpunkter och frågor via enkäter och seminarier. Vi har även analyserat de frågor som kommer in till vår juridiska avdelning för att ringa in vilka typer av frågor som lärosätena har behov av att få vägledning i, säger Mikael.

Ska omarbetas när ny förvaltningslag kommit

Under 2018 är det tänkt att en ny förvaltningslag ska träda i kraft. Enligt Mikael kommer då Rättssäker examination att arbetas om ytterligare.

– Det är naturligt att när en ny förvaltningslag träder i kraft så måste den här vägledningen uppdateras utifrån den. Vi vet att det här är en vägledning som många har nytta av både direkt i sitt arbete men även när lärosäten ska utarbeta egna riktlinjer kring examination så det är självklart viktigt att det finns en uppdaterad och relevant version, avslutar Mikael.

Den nya förvaltningslagen tas upp på UKÄ:s rättssäkerhetskonferens den 24 oktober 2017. Läs mer om konferensen