UKÄ leder EU-projekt om mänskliga rättigheter

Den 19-20 september ordnar UKÄ och Karolinska institutet en konferens om mänskliga rättigheter i högre utbildning. Då presenterar UKÄ en rapport om hur mänskliga rättigheter inkluderas i undervisningen på fem olika utbildningsprogram inom vård och omsorg. 

Enkätresultat från fem program inom vård och omsorg

En enkät har tidigare i år skickats ut till samtliga program för utbildning av läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer. Alla dessa har kunskaper om mänskliga rättigheter formulerade som del av sina examensmål.

Kristina Tegler Jerselius, projektledare. Foto: Pernilla Ahlsén

Kristina Tegler Jerselius, projektledare. Foto: Pernilla Ahlsén

– Svarsfrekvensen har varit bra och det verkar finnas ett engagemang för frågor kring mänskliga rättigheter på landets universitet och högskolor. Sedan skiljer det sig åt i vilken utsträckning, hur och varför man inkluderar mänskliga rättigheter i undervisningen, säger Kristina Tegler Jerselius som är projektledare på UKÄ.

MEHR-projektet studerar dels mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv, men fokuserar också på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt våld mot barn. Delar av UKÄ:s kommande rapport kommer att kunna fungera som en uppföljning av det regeringsuppdrag om mänskliga rättigheter i högskolan som UKÄ genomförde under 2015.

UKÄ:s rapport från 2015: Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning

Arbetslivsperspektiv

Att få in arbetslivsperspektivet är viktigt. Grundutbildningen ska ju förbereda studenterna för situationer de kommer att möta i arbetslivet.

– Det finns väldigt stora olikheter mellan de olika programmen och även mellan de olika lärosätena. En student som läser ett program vid en högskola kan få mycket mer kunskaper i mänskliga rättigheter än en student vid samma program på ett annat lärosäte, säger Kristina Tegler Jerselius.

Konferens 19-20 september

Den 19 och 20 september ordnar UKÄ och projektets svenska partnerlärosäte, Karolinska institutet, en konferens där resultatet av rapporten kommer att presenteras och diskuteras. Konferensen har ett EU-perspektiv och goda exempel kommer att lyftas fram.

– Konferensen blir även en möjlighet för olika aktörer att mötas. Bland de som deltar finns givetvis representanter från lärosäten, men även från myndigheter och intresseorganisationer.

UKÄ:s rapport är den första i en serie rapporter i ett EU-finansierat projekt inom ramen för Erasmus+. Projektet kallas MEHR, Modernity, Eduction and Human Rights. De andra studierna kommer att genomföras i Portugal och Kroatien, och kommer att analysera andra delar av det breda området mänskliga rättigheter. 2019 ska UKÄ sammanställa en slutrapport för hela projektet.