Vi ska driva kvalitet

Att den högre utbildningen håller hög kvalitet är avgörande för samhällsutvecklingen, allmänhetens förtroende och högskolans fortsatta tillväxt. Det menar Anders Söderholm som nu har tagit över rodret för UKÄ.

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ sedan den 1 augusti 2017.

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ sedan den 1 augusti 2017.

UKÄ:s nytillträdda generaldirektör Anders Söderholm har på nära håll sett den intensiva tillväxten inom högskolan de senaste decennierna.

Egentligen har allt som rör högskolans verksamhet ökat kraftigt – antal lärosäten, studenter, doktorander, program och kurser, professorer och forskningskronor. Vi har förmånen att vara en del av denna politiskt prioriterade, intressanta och för samhället så viktiga verksamhet, säger Anders Söderholm.

Högskolesektorn är den största statliga sektorn. Den omsätter nästan 70 miljarder och engagerar över 400 000 personer.

– Jag menar att vilket samhällsproblem det än handlar om så är högskolesektorn en del av lösningen. Klimathotet, migrationsfrågorna, utmaningarna inom hälso- och sjukvård, skolans resultat och kompetensförsörjningen inom offentlig och privat sektor är några exempel. Universitet och högskolor är avgörande för en positiv samhällsutveckling.

Fokus på kvalitet

Politikens inriktning skiftar förstås med regering men frågan om hög kvalitet i högre utbildning och forskning är i någon mening tidlös, menar Anders Söderholm.

– UKÄ:s olika analysuppdrag som ger korrekta bilder av sektorn driver kvalitet. Likaså vår officiella statistik som även andra aktörer kan använda. Det finns idag, vill jag mena, ingen annan myndighet eller organisation som har en så fullständig analyskapacitet om högskolesektorn som vi har.

Anders Söderholm ser dock gärna att UKÄ utvecklar samarbetet med systermyndigheterna Universitets- och högskolerådet och Vetenskapsrådet för att stärka den samlade analysen.

– Även vår juridiska tillsyn ser jag som en kvalitetsfråga. Den är inte bara en viktig kontroll för att lärosätena ska följa lagar och regler, utan i förlängningen handlar det också om att en tillförlitlig tillsyn stärker allmänhetens förtroende för högskolan. Därmed ökar också möjligheten att sektorn fortsatt får allt större uppdrag vilket är en förutsättning för högskolans fortsatta tillväxt, säger Anders Söderholm.

– En annan viktig pusselbit när det gäller kvalitet är att vi blir fullvärdiga medlemmar i ENQA igen.

Ny roll att axla

– Våra granskningar av högskolans kvalitet har självfallet också en avgörande betydelse för att säkra Sverige som kunskapssamhälle. Det system som vi nu har sjösatt innebär i vissa delar ett stort perspektivskifte jämfört med tidigare.

Anders Söderholm hoppas att det nya systemet ska vara så skarpt att UKÄ säkerställer att lärosätena har kontroll på sin egen verksamhet och sina brister, samtidigt som tilltron till ansvarstagande lärosäten ska vara en grundbult i systemet.

Det nya uppdraget att även kvalitetssäkra forskning har nu landat på UKÄ:s bord.

– Det här är en viktig utmaning som påverkar hela myndigheten och ett nytt sätt att se på kvalitetssäkring och hur den ska organiseras. Det gör UKÄ mer komplett men ställer också krav på att vi etablerar nya relationer med omvärlden. Det har också betydelse för hur vi långsiktigt bygger vår kompetens inom myndigheten.

UKÄ ska nu forma ett övergripande ramverk med principer och ställningstaganden. I april nästa år ska ramverket redovisas till regeringen. Därefter kan en mer detaljerad metodutveckling ta fart.

Anders Söderholm menar också att styrningen av högskolesektorn blir allt mer tillitsbaserad där UKÄ:s roll förskjuts jämfört med tidigare.

– Vi går från att ha haft ansvar för en verksamhet som totalt omsätter drygt 25 miljarder till att kvalitetssäkra den samlade verksamheten som omsätter knappt 70 miljarder. Vi blir en viktig myndighet för lärosätena som sammanhållna organisationer och vi får på så sätt också en annorlunda relation till lärosätenas ledningar.

Brinner för frågorna

Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och kommer närmast från Sveriges universitets- och högskoleförbund där han var generalsekreterare. Några av hans tidigare uppdrag är som rektor för Mittuniversitetet och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han har också suttit med i UKÄ:s insynsråd.

UKÄ:s styrka enligt Anders Söderholm är kompetensen bland medarbetarna och förmågan att kombinera en hög integritet i sakfrågor med både närhet och dialog med universiteten och högskolorna. Att vara till nytta för sektorn och upprätthålla och utveckla den goda dialogen är något som han värnar om.

– Jag har jobbat länge inom högskolesektorn och på så sätt också arbetat med de frågor som UKÄ hanterar fastän från andra utgångspunkter. Jag har därför en bra grundförståelse för UKÄ:s uppdrag och också erfarenhet att driva den typ av utvecklingsfrågor som ligger hos myndigheten. En portion analytisk förmåga och ärlig passion för den här typen av frågor och för högskolepolitiken gör också att det här jobbet känns spännande.

Bor: Kungsholmen i Stockholm
Är uppväxt i: Morjärv i Norrbotten
Ledig tid ägnas helst åt: film, god mat, raska promenader längs havet eller i fjällen
Reser gärna till: storstäder
Dold talang: massor!