"Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning"

Studenten Mandus Pettersson har studentinflytandet i fokus när han medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna. Intervjun avslutar vår serie om lärarpiloten som är en del av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem.

Mandus Pettersson

Mandus Pettersson, studentrepresentant, Linköpings universitet

 

Studenter eller doktorander ska vara med under hela bedömningsprocessen från början till slut. I rollen som bedömare är studenten, precis som övriga bedömare, en expert och uttalar sig oberoende utifrån sin expertkunskap och erfarenhet. UKÄ samarbetar med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) för att utse student- och doktorandrepresentanterna.

Läs om de andra rollerna i bedömargruppen

Vad har gett mest av underlagen från lärosätena ur ett studentperspektiv?

– Att lärosätena jobbar väldigt aktivt med att studenter ska kunna vara med och påverka utbildningarna. Det känns väldigt bra som student att få se att de tar studenters perspektiv på allvar.

Vad innebär din roll som student i bedömargruppen?

– Min huvudsakliga roll är att utifrån studentperspektivet ge min syn på hur lärosätena lyssnar på studenterna. Till exempel att de tillhandahåller forum där studenterna kan göra sin röst om utbildningen hörd och att det finns studierepresentanter. Att de tillåter att studenterna har en aktiv roll för vidareutvecklingen av utbildningen helt enkelt.

Vilka utmaningar har du stött på i arbetet med att bedöma självvärderingarna?

– Överlag har det gått bra. Men det är väldigt tidskrävande att läsa självvärderingarna när lärosätena har strukturerat sina svar på olika sätt.

Har du något förslag på sådant som behöver utvecklas?

– Främst att UKÄ utvecklar vägledningen för självvärderingarnas struktur så att lärosätena har en tydligare guide för hur de ska svara.

Du har fått en insyn i högskolans utbildningar från andra sidan - vad har du reflekterat över?

– Det är lärorikt och roligt att få insikt i hur lärosätena arbetar för att knyta ihop en utbildning. Till exempel att kurserna ska hänga ihop, att något man läser i årskurs ett ska ge frukt i årskurs fyra när studenten skriver sitt examensarbete. Som student är det inte alltid man ser helhetsbilden för att man är så inne i den kursen man läser för tillfället.

På vilket sätt kan du använda dig av erfarenheten som bedömare när du börjar arbeta som lärare?

– Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning med ett kritiskt förhållningssätt och på ett bättre sätt än vad jag kunnat tidigare. Något jag också kommer att ta med mig är att jag har blivit väldigt insatt i de olika utbildningarna och hur lärosätena utformar utbildningarna. Detta kommer att hjälpa mig att vidareutveckla mig själv som lärare.

Läs mer om piloten