Lyfter arbetslivets intressen

Läraren Gunilla Edström har arbetslivsglasögonen på sig när hon medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna. Läs intervjun med henne i vår serie om piloten som är en del av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem.

Rollen som arbetslivsföreträdare går ut på att under en granskning bedöma användbarheten och förberedelsen för arbetslivet. Uppdraget kan även innebära att göra generella reflektioner inom ett specifikt ämnes- eller utbildningsområde.

Läs mer om de andra rollerna i bedömargruppen

Bild på Gunilla Edström, lärare

Gunilla Edström, lärare Edboskolan, Huddinge

Kan du ge några konkreta exempel på sådant som du har lyft som har med arbetslivet att göra?

– Jag har pekat på goda exempel från lärosätena som jag upplever är viktiga inför studentens kommande arbetsliv, till exempel kursinnehåll där det finns strategier kring konflikthantering, ledarskap och stöd samt stimulans åt barn med funktionsnedsättning.

– Jag har också haft möjlighet att ställa specifika frågor gällande arbetslivet, till exempel hur ett lärosäte samverkar med det omgivande samhället utöver VFU:n. Finns det andra samhällsfunktioner som man samverkar med, till exempel socialtjänst?

Vad ger det din bedömargrupp att du har arbetslivet i fokus?

– Att jag har erfarenhet av arbetet på golvet helt enkelt. Jag har möjlighet att bromsa om det perspektivet inte får tillräckligt fokus.

För- och nackdelar att ni i gruppen kommer från olika håll?

– Det ser jag som mest positivt. Det enda som är lite negativt är att det är svårt att få till tider där vi kan träffas allihop. Det är viktigt att vi kan ses för att vi ska få möjlighet till att diskutera oklarheter och få samsyn.

Har ni något förslag på sådant som behöver utvecklas med piloten?

– Att vi håller på väldigt länge har både för- och nackdelar. Vi började hösten 2016 och slutar vid jul i år. Under en så lång period vilar arbetet i omgångar och då behöver man damma av allt när arbetet börjar igen. Det tar mycket tid att sätta sig in i självvärderingarna igen.

– Samtidigt behöver allt få landa och jag vet inte om det skulle kunna gå att utföra bedömningarna fortare. Då skulle man behöva vara tjänstledig från sitt jobb.

Hur har det fungerat att ha med jämställdhetsperspektivet?

– Institutionerna har tänkt olika. Vissa har fokuserat på genus medan andra har breddat och tänkt på till exempel sexuell läggning.

– När vi bedömare är osäkra måste vi komplettera med frågor för att vi ska kunna förstå om vi kan ge en godkänd bedömning. Vi i bedömargruppen kan inte ha högre krav än hur instruktionerna var utformade.

Vad har gett mest av underlagen från lärosätena?

– Jag och den andra arbetslivsrepresentanten i piloten pratade om vad som är viktigt att lärarstudenter ska ha med sig när de går ut i arbetslivet: ledarskap, konflikthantering och föräldrasamarbete. Jag blev glatt överraskad av att se att många av lärosätena i sina kurser har fokus på dessa viktiga delar. Något som studenter jag handlett har upplevt som en bristvara tidigare.

Läs mer om piloten