Tydlig trend inom kvalitetsgranskning i Europa

– Flera kvalitetssäkringsorgan i Europa jobbar allt mer utifrån riskbaserade modeller och gör punktinsatser. Det konstaterar UKÄ:s avdelningschef Karin Järplid Linde, som deltog på ENQA:s årsmöte i Gloucester.

ENQA är en europeisk utvärderingsorganisation som verkar för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa.

En reflektion som Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen på UKÄ, tar med sig från årsmötet är att flera kvalitetsorganisationer måste ta allt större hänsyn till politiska frågor och de nationella förutsättningarna. Det kan till exempel handla om länder med en sämre finansiell situation, vilket påverkar kvalitetsorganisationens resurser och deras arbetssätt.

Karin Järplid Linde, UKÄ

Karin Järplid Linde, UKÄ

– En tydlig trend är att fler kvalitetssäkringsorganisationer jobbar med riskbaserade modeller. De samlar in data utifrån olika nyckeltal för att identifiera problemområden på lärosätena. De väljer att punktmarkera där de tror att det finns risk för kvalitetsbrister. I dessa länder blir det därför inte samma helhetsgranskningar och utvecklingsfokus som vi har i Sverige, menar Karin Järplid Linde.

Flera kvalitetsorganisationer måste ta allt större hänsyn till politiska frågor och de nationella förutsättningarna.

Karin Järplid Linde har tidigare i år deltagit som bedömare i granskningen av Danmarks Akkrediteringsinstitution, på uppdrag av ENQA. Alla medlemmar i ENQA granskas vart femte år för att säkerställa att de lever upp till de standarder och riktlinjer som krävs för ett medlemskap.

– När jag deltog i granskningen av Danmarks motsvarighet till UKÄ blev det också tydligt hur stora politiska frågor påverkar kvalitetsorganisationen. Det är komplext och något som organisationen hela tiden måste parera i. I det fallet handlade det om hur landet valt att organisera sin styrning av högre utbildning med flera olika aktörer involverade.

Ett år med nya ESG

Under ENQA:s årsmöte diskuterade en panel också erfarenheterna efter förra årets revidering av ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance).

– När jag deltog i den danska granskningen utvärderade vi utifrån de nya ESG kriterierna. Min bild är att arbetssättet är ungefär som tidigare. I panelen nämndes ofta ”evolution rather than revolution”. Nya ESG är alltså mer en vidareutveckling av de tidigare kriterierna och de innebär inte något banbrytande för ENQA-medlemskap, säger Karin Järplid Linde.

Stort intresse för Sveriges system

Karin Järplid Linde presenterade också Sveriges nya kvalitetssäkringssystem på ett flertal seminariepass.

– Det väckte stor nyfikenhet. Seminarierna var välbesökta och vi fick många frågor om den metod som vi har jobbat fram.

Sverige är för närvarande ”affiliate” i ENQA.

– Vi kommer att ansöka om fullt medlemskap i ENQA eftersom vi nu har sjösatt ett helt nytt kvalitetssäkringssystem. När vi kommer att skicka in ansökan är dock inte bestämt ännu, säger Karin Järplid Linde.