Hållbar utveckling utvärderas

Nu startar UKÄ en utvärdering av hur universiteten och högskolorna arbetar med att främja hållbar utveckling.
– Efter sommaren kommer vi att presentera en nationell bild men även omdömen för varje universitet och högskola, säger Henrik Holmquist, projektledare på UKÄ.

I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen gav i våras UKÄ i uppdrag att utvärdera hur samtliga lärosäten arbetar med detta. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2017.

Vi har begränsat utvärderingen till hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Forskning ingår alltså inte.

Henrik Holmquist, utredare på UKÄ

Henrik Holmquist, utredare på UKÄ

Uppdraget görs som en tematisk utvärdering

– Vi har valt att göra det som en tematisk utvärdering som är en helt ny typ av granskning som införts i det nya kvalitetssäkringssystemet. Våra tematiska utvärderingar kan bidra med viktig kunskap och nationella jämförelser och även få stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete, säger Henrik Holmquist.

Begreppet hållbar utveckling slog igenom i samband med Brundtlandrapporten för snart 30 år sedan.

Det är ett brett perspektiv som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

– Vi har begränsat utvärderingen till hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Forskning ingår alltså inte, säger Henrik Holmquist.

Självvärderingar

Universiteten och högskolorna har nu tre månader på sig att lämna in en självvärdering där de ska beskriva och motivera med konkreta exempel hur de systematiskt arbetar med hållbar utveckling. De ska utgå från olika bedömningsgrunder som finns i den vägledning UKÄ publicerar i dag. Lärosätena har under hösten haft möjlighet att lämna synpunkter på de vägledande frågorna och bedömningsgrunderna.

– Vi fick många synpunkter om att vägledningen var för detaljerad, vilket kan uppfattas som styrande för lärosätena. Vi har tagit det till oss och jobbat om vägledningen.

När utvärderingen är klar kommer två omdömen att användas: lärosätet har en väl utvecklad process eller lärosätets process är i behov av utveckling.

– Det sistnämnda kommer dock inte innebära några sanktioner för lärosätena. Vi kommer också att presentera en samlad bild som bland annat sammanfattar återkommande utmaningar och utvecklingsbehov, säger Henrik Holmquist.

Konferens hösten 2017

Under hösten 2017 kommer UKÄ att anordna en nationell konferens. Det blir ett tillfälle att sprida resultaten och lyfta goda exempel, men även för att få universitetens och högskolornas erfarenheter från själva utvärderingen.

– Hur har metoden och processen fungerat? Vi bryter ny mark eftersom det är första gången vi gör en tematisk utvärdering. Vi behöver få in synpunkter inför våra kommande tematiska utvärderingar, säger Henrik Holmquist.