Digitalisering och open access

En ögonöppnare. Så beskriver universitetskansler Harriet Wallberg workshopen Open science in an open world som hölls i EU-parlamentet.

Hur gör vi vetenskapliga data tillgängliga för fler?

I fokus stod bland annat frågor som rör hur vetenskapliga data ska kunna göras tillgängliga för flera och hur digitaliseringen och dagens enorma informationsflöde skapar nya utmaningar inom forskning och utbildning.

– Jag ledde en panel som bland annat diskuterade frågan om open access kontra nuvarande system med publicering i vetenskapliga tidskrifter. Vad är fördelarna och nackdelarna med open access? Borde det skapas incitament för forskare att publicera mer i kanaler som är helt öppna? Börjar det skapas ett överflöd av information som hindrar mer publik publicering av vetenskapliga artiklar och data? Det var många och intressanta frågor som lyftes, säger Harriet Wallberg.

Det handlar om hur studenterna kan tillgodogöra sig information och lära sig att navigera i de stora mängderna information som redan nu finns tillgängliga.

Digitaliseringsperspektiv måste in i de svenska utbildningarna

Hon kopplar frågorna om digitalisering och informationsflöden till utmaningar som finns i Sverige vad gäller utbildning.

– Det här är inget som ligger i framtiden utan det här perspektivet måste in i utbildningarna redan nu. Det handlar om hur studenterna kan tillgodogöra sig information och lära sig att navigera i de stora mängderna information som redan nu finns tillgängliga. Det är ett komplext uppdrag som lärare på våra universitet och högskolor kommer ha, säger Harriet Wallberg.

Stort politiskt intresse

Workshopen i Bryssel var välbesökt och många politiker från EU-parlamentet var på plats.

– Det är positivt att så många politiker är intresserade och har dessa frågor på sin agenda, avslutar Harriet Wallberg.