"Vi ser fram emot ett nytt kvalitets­säkrings­system"

– UKÄ ser fram emot att ta sig an uppgiften att ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem som är både kontrollerande och utvecklande. Det säger universitetskansler Harriet Wallberg, efter att riksdagen på onsdagen beslutat om ett nytt kvalitetssystem för högre utbildning.

Uppdrag till UKÄ inom kort

UKÄ räknar med att få ett uppdrag av regeringen inom kort för att utveckla systemet.

- Metodutvecklingsarbetet kommer att ske i nära samverkan med lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare. Det är angeläget för att metoden ska bli så genomarbetad som möjligt och även vara förankrad bland alla intressenter, säger Harriet Wallberg.

Metodutvecklingsarbetet kommer att ske i nära samverkan med lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare.

Experter ska granska

- Vi kommer självklart att använda oss av experter för att granska utbildningarnas kvalitet. Det är ett beprövat sätt att arbeta med kvalitetsgranskning.

UKÄ räknar med att metodutvecklingsarbetet ska kunna framskrida så att de första pilotgranskningarna ska kunna startas under hösten 2016.