UKÄ redo att bygga nytt kvalitetssäkringssystem

I avvaktan på regeringsbeslutet går förberedelserna vidare med uppdraget att ta fram en ny metod för kvalitetssäkring av högre utbildning. Lag, förordning och europeiska riktlinjer ska jämkas ihop till en helhet som säkrar kvaliteten inom högre utbildning.

Arbetet löper på i väntan på regeringens beslut

Utmaningen är att jämka ihop svensk lag, förordning och europeiska riktlinjer till en helhet som tillsammans säkrar kvaliteten inom högre utbildning.

Jeanette Johansen leder sedan i oktober 2015 metodutvecklingen för kvalitetssäkring av högre utbildning. Hon är sedan tidigare projektledare för pilotutvärderingen av forskarutbildning, ett projekt som pågår och som är en del i den övergripande metodutvecklingen. Jeanette Johansen menar att det är mycket som kan göras även utan ett regeringsbeslut.

– Vi diskuterar och analyserar utifrån många olika aspekter. Vissa frågor behöver utredas oavsett hur det formella uppdraget till UKÄ kommer att se ut. Möjligheten att genomföra granskningar med engelska som arbetsspråk samt hur vi bäst tillgodoser student- och doktorandperspektiv är två exempel.

Externa referensgrupper spelar en viktig roll

Under hösten har de externa referensgrupperna som medverkar i utvecklingsarbetet träffats vid ett flertal tillfällen. Grupperna, som består av representanter för lärosäten, studenter och andra intressenter, har bland annat varit involverade i översättningen av Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

– Nästa steg är att bedöma vilka av dessa standarder och riktlinjer vi bör fokusera på i det svenska utvärderingssystemet. Utmaningen är att jämka ihop svensk lag, förordning och europeiska riktlinjer till en helhet som tillsammans säkrar kvaliteten inom högre utbildning. I den helheten ingår lärosätenas eget kvalitetsarbete som en viktig del, säger Jeanette Johansen.