"Erfarenhetsutbyte viktigt i utveckling av ny utvärderingsmodell"

I pilotutvärderingen av forskarutbildningen har UKÄ nu haft ett första möte med bedömargrupperna och dessutom träffat lärosätesrepresentanter för att diskutera erfarenheter av metoden så här långt. Lärosätena ska lämna in underlagen för bedömningarna senast 15 juni. Själva bedömningsarbetet äger rum under sommaren.

Samlade bedömare och lärosätes­representanter

– Först samlade vi bedömarna för att gå igenom utvärderingsmetoden och underlagen samt hur de är tänkta att användas. Därefter träffade vi representanter för lärosätena. Teoretiskt har vi allt på plats, men eftersom det är en pilotomgång behöver vi nu samla praktisk erfarenhet av hur materialet fungerar. Tiden får utvisa om det underlag vi har tagit fram motsvarar våra förväntningar, säger Jeanette Johansen, projektledare för utvärderingen av forskarutbildningar.

Att träffa lärosätena ger oss en värdefull möjlighet att få insyn i hur de upplever att arbetet fungerar.

Syftet med att träffa representanter från de lärosäten som ingår i piloten, är ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Lärosätena får chans att ställa frågor om metoden och utvärderingsunderlagen, samtidigt som UKÄ får ta del av deras synpunkter och erfarenheter så här långt.

– De håller som bäst på att slutföra arbetet med att sammanställa underlagen vi har bett om, som ska ligga till grund för utvärderingarna. Att träffa lärosätena nu ger oss en värdefull möjlighet att få insyn i hur de upplever att arbetet fungerar, säger Jeanette Johansen.

Bedömarna klara tidigt hösten 2015

Bedömningarna pågår under sommaren. I slutet av augusti 2015 ska bedömarna vara klara med sitt arbete, för att i september återsamlas och gå igenom bedömningsresultatet och diskutera hur bedömningen av underlagen har fungerat.