Ny utvärderingschef på UKÄ

Karin Järplid Linde blir ny chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning. För närvarande är hon tillförordnad avdelningschef, ett uppdrag hon delar med Viveka Persson, men från 15 maj tar hon över ledningen av avdelningen. Karin Järplid Linde har lång erfarenhet av utvärderingsverksamheten från UKÄ och Högskoleverket.

– Jag känner starkt engagemang för syftet med vårt uppdrag, att granska för att högre utbildning ska hålla hög kvalitet, säger Karin Järplid Linde.

Två saker ser hon som helt avgörande för att lyckas med uppdraget.

– Det ena är kvalificerade medarbetare – och det har vi. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.

– Det andra är att vi har nära dialog med universitet och högskolor. Det har vi alltid strävat efter och ska fortsätta utveckla.

Vi har arbetat i 20 år med kvalitetssäkring av högre utbildning och många vill ta del av våra erfarenheter.

Tidigt utvecklade Karin Järplid Linde ett intresse för internationella frågor, med både studier utomlands och arbete i internationella organisationer. Nu har intresset vidgats till att ingå i internationella nätverk och uppdrag inom högre utbildning. Det omfattar bland annat Bologna-samarbetet och bedömningsuppdrag för ENQA.

– Nu handlar det inte längre om mitt personliga engagemang. Jag ser att UKÄ genom ett aktivt internationellt arbete kan bidra till att stimulera och underlätta lärosätenas internationalisering.

– Det finns ett stort intresse av att Sverige deltar i de internationella sammanhangen och det är inte avhängigt av vårt medlemskap i ENQA. Vi har arbetat i 20 år med kvalitetssäkring av högre utbildning och många vill ta del av våra erfarenheter. Vi står verkligen inte utanför det europeiska samarbetet.

Universitetskansler Harriet Wallberg är mycket nöjd med att utse Karin Järplid Linde till chef, inte minst för hennes gedigna kompetens inom utvärderingsområdet.

– Det är också en styrka för både UKÄ och Sverige att Karin är så väl förankrad i internationella sammanhang. Sist men inte minst värdesätter jag Karins goda egenskaper som ledare, hon har en personlighet som passar utmärkt i vår ledning, säger Harriet Wallberg.

Stora uppgifter väntar nu inom UKÄ:s utvärderingsverksamhet. Pilotomgången av utvärdering av forskarutbildning startar nu då tretton utvärderingar ska genomföras för att testa den nya modellen. Förhoppningsvis kommer också snart ett uppdrag från regeringen att börja utveckla det nya systemet för utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå.