"Rekrytering och genomströmning de största utmaningarna"

Riksdagens utbildningsutskott besökte i förra veckan UKÄ för ett samverkansmöte. På agendan stod bland annat kvalitetssäkringssystemet och den pågående internationaliseringen inom utbildningssektorn. Vi passade på att intervjua Lena Hallengren, utbildningsutskottets ordförande.

Vilken är den största utmaningen inom högre utbildning de kommande åren?

– Breddad rekrytering och breddad genomströmning är enligt mig en av våra allra viktigaste frågor. Den sociala snedrekryteringen har till och med ökat under de senaste tio åren. Samhället är inte jämlikt och rättvist och vi har fortfarande en mycket segregerad arbetsmarknad i Sverige. Den utvecklingen måste vändas. Utbildningssystemet har där en viktig roll att fylla. Om vi inte kan bryta mönster i frågan om vilka som söker till högskolan och till olika utbildningar, är det en uppenbar risk att den bilden inte förändras. Det är också avgörande att satsa på kvaliteten, så att fler klarar sin utbildning.

Breddad rekrytering och breddad genomströmning är enligt mig en av våra allra viktigaste frågor.

Hur ser du på UKÄ:s roll framöver?

– UKÄ ska genom utvärdering och kontroll säkerställa att svensk utbildning håller hög kvalitet och i grunden ser jag inte att det behovet kommer att förändras. Sektorn som helhet står däremot inför en stor utmaning vad gäller att hitta former för att främja och driva utveckling inom högskolan. Ett exempel är den pågående internationaliseringen och vikten av att svensk utbildning står sig väl i internationella sammanhang.

Vad hoppas du på med det nya kvalitetsutvärderingssystemet?

– Vi behöver ett system som säkerställer att vi kan leverera likvärdig utbildning med hög kvalitet, oavsett var i landet man bor. Idag finns det stora geografiska skillnader och det är inte acceptabelt.

Vilka politiska skiljelinjer finns det inom högskoleområdet just nu?

– Att vi nu har en särskilt utpekad minister inom forskning och högre utbildning är en tydlig signal. Behovet av högre utbildning växer hela tiden och ambitionen hos nuvarande regering är att bygga ut högskolan. Jag menar att det inte finns någon motsättning mellan kvantitet och kvalitet – och det blir vår uppgift att bevisa det. Mycket visar att en breddad rekrytering och mer blandade studentgrupper ökar utbildningens kvalitet.