UKÄ medverkade på europeisk högskolekonferens

På EAIR:s årliga konferens anordnade UKÄ två seminarier: Är Resultatsök en förenkling av kvalitet? Hur följer UKÄ upp etableringen på arbetsmarknaden?

The European Association for Institutional Research (EAIR), är en organisation med medlemmar som är intresserade av relationen mellan forskning, politik och praktik inom den högre utbildningen. I slutet av augusti anordnade EAIR en stor högskolekonferens för 36:e året, den här gången i Essen i Tyskland. Drygt 100 seminarier fanns att välja på under 4 dagar.

Staffan Nilsson och Anders Viberg från UKÄ:s analysavdelning höll ett seminarium om etablering på arbetsmarknaden.

Andra länder har inte tillgång till sådana register som vi har. Sveriges registersystem är unikt.

– Anställningsbarhet är ett aktuellt begrepp inom EU och det är något som är svårt att mäta. Att få ett jobb och etablera sig på arbetsmarknaden är en aspekt av anställningsbarhet. Vi diskuterade vårt sätt att mäta etablering för examinerade i förhållande till begreppet anställningsbarhet. Vår presentation togs emot väl, säger Staffan Nilsson.

– Andra länder har inte tillgång till sådana register som vi har. Vi har undersökt examinerades etablering på arbetsmarknaden från och med examensårgångarna 1994/95 och det går att följa hur det har gått i 16 år. Sveriges registersystem är unikt, menar Anders Viberg.

Den svenska representationen kan bli bättre

Det var inte så många svenskar som deltog på konferensen, i alla fall inte forskare.

– Det är synd. Det var många internationellt välrenommerade forskare och praktiker på plats, men det var en dålig representation av svenska forskare. Detta kan nog tyvärr vara ett tecken på att svensk forskning om högre utbildning just nu inte är så framträdande. Det finns ett behov av att stärka forskningen om högre utbildning i Sverige, en sektor som omsluter uppemot en halv miljon individer och 70 miljarder kronor, säger Staffan Nilsson.

Ökat fokus på att kommunicera utvärderingsresultat

Det andra seminariet handlade om webbfunktionen Resultatsök. I dagens utvärderingssystem som infördes 2011 fanns det tydligt fokus på att resultaten skulle presenteras på ett lättillgängligt sätt. Efterfrågan på långa rapporter var inte var så stor. Det resulterade i Resultatsök där man på ett överskådligt sätt kan se vilka kvalitetsomdömen de utvärderade utbildningarna har fått av UKÄ. Camilla Georgsson från UKÄ:s utvärderingsavdelning och Robin Moberg, UKÄ:s kommunikationssekretariat, presenterade webbfunktionen och ville skapa en diskussion om den här typen av presentationssätt blir en förenkling av kvalitet.

– Vi ville helt enkelt problematisera detta, säger Camilla Georgsson. Ökar det transparensen eller ger det bara en förenklad bild av kvalitet? Är det ett motsatsförhållande?

– Vi fick initierade frågor och det var roligt att se att deltagarna var pålästa. Det blev bland annat en diskussion om varför vi väljer att visa resultaten så tydligt. Många länder går inte alls ut med resultaten på till exempel sina webbplatser. Vi pratade en hel del om den svenska offentlighetsprincipen, säger Robin Moberg.

UKÄ menar att transparensen har ökat och Resultatsök används till exempel av lärosätena men också av lokalmedia.

– Resultatsök fungerar bra men det blir givetvis samtidigt en förenklad bild. Det här blir en utmaning när nästa utvärderingssystem ska sjösättas, som kommer att se rätt så annorlunda ut. Hur resultaten ska presenteras på ett lättanvänt visuellt sätt kommer att bli en stor fråga, säger Camilla Georgsson.

Viktigt att delta internationellt

De fyra medarbetare från UKÄ som fanns på plats i Essen betonar vikten av att delta i den här typen av evenemang.

– Det är hög klass på seminarierna och en stor bredd bland deltagarna, både forskare och praktiker. Det ger ett värdefullt utbyte, säger Anders Viberg.

– Det är absolut lämpligt att vi är där. Vi är en expertmyndighet på högskolefrågor och det viktigt att vi hämtar in kunskap och känner av vartåt det blåser – vilka trender som är på gång. Vi kan även inspirera andra och skapa bra nätverk, säger Camilla Georgsson.

Tydliga trender

Staffan Nilsson sammanfattar några trender som fångades upp under konferensdagarna:

– En allt större internationell konkurrens, ökad betydelse av att förhålla sig till olika typer av benchmarking och rankningar, autonomireformer samt cost-sharing. Dessa teman förekom under många av seminarierna.