Harriet Wallberg ny universitetskansler

Spännande, roligt och otroligt viktigt – så beskriver Harriet Wallberg hur hon ser på sitt nya uppdrag som universitetskansler. Hon tillträder den 1 juni 2014.

UKÄ har en viktig roll för sektorns framtida utveckling

– Det är roligt att komma till UKÄ som på ett imponerande sätt fått mycket på plats efter omorganisationen. Extra roligt är det att efterträda Lars Haikola som är uppskattad för att ha varit så synlig i sektorn. Jag vill fortsätta i den andan, säger Harriet Wallberg.

Första halvåret ska Harriet Wallberg kombinera universitetskanslersuppgiften med ett uppdrag att utreda det framtida kvalitetsutvärderingssystemet. Utredningsuppdraget kom för några veckor sedan och hon kan redan nu se att det är kort om tid att ta fram ett förslag till årsskiftet.

– Jag har på ett påtagligt sätt insett vilken central roll UKÄ har för lärosätena, inte minst genom att jag fått så många mejl från människor som vill träffa mig för att prata om kvalitetsutvärderingar. Det är viktigt att utredningen tar fram ett bra förslag som bygger på det som är bra i det nuvarande systemet, men också tar in nya tankar och blir hållbart för framtiden, säger Harriet Wallberg.

Hon kan se både fördelar och nackdelar med att förena rollerna som utredare och chef på UKÄ. Utredningsarbetet kommer att ta mycket tid eftersom det är viktigt att lyssna på olika grupper som har jobbat inom systemet. Men det är angeläget att ta tillvara all erfarenhet som finns.

– Samtidigt är mitt uppdrag en så central del av UKÄ:s uppgift att det är naturligt att lägga ner den tid som krävs för att få ett bra system.

Universitetskanslersämbetet har en viktig roll i det svenska högskolesystemet tycker Harriet Wallberg. Sektorn kommer att behöva utvecklas och förändras för att möta framtiden och där har ämbetet en viktig roll.

Harriet Wallberg lyfter fram tre områden:

Kvalitetsutvärderingssystemet

– Sverige behöver ha ett system som bidrar till att upprätthålla kvaliteten i den högre utbildningen. Mot bakgrund av den internationella arenan med MOOC, rörliga studenter och global konkurrens så kan vi inte luta oss tillbaka. Mycket av arbetet för att säkra kvaliteten vilar självklart på lärosätena men UKÄ kan se till att utvecklingen går åt rätt håll.

Internationellt perspektiv

– Utvecklingen går ganska snabbt och vi måste blicka framåt och ut mot världen. Det har länge funnits i forskningen men inte i lika hög grad inom utbildningen. Det kommer att bli ännu viktigare att jobba mer internationellt, ta in erfarenheter och knyta kontakter. Där tror jag att UKÄ kan vara en stor tillgång för lärosätena och hjälpa till att stärka det internationella perspektivet.

Samverkan med lärosätena

– Vi måste hitta nya sätt att samverka med lärosätena. UKÄ är en tillsynsmyndighet men jag utgår från att det går att ha både samverkan och dialog med sektorn samtidigt som vi utför vårt uppdrag.

När det gäller tillståndet i den högre utbildningen så är Harriet Wallberg bekymrad över rapporter om att studenternas förkunskaper minskar. Ingenjörsstudenternas bristande matematikkunskaper har nyligen rapporterats om.

– Det går inte att komma ifrån att Sverige är en kunskapsnation, det är utifrån kunskap vi ska bygga vårt samhälle. Vi kan inte konkurrera genom att producera billiga varor. Den högre utbildningen är då väldigt viktig.

Harriet Wallberg har arbetat kliniskt som läkare i tio år och hon har också forskat inom diabetesområdet. Hon kommer närmast från tjänsten som rektor på Karolinska Institutet där hon var i nio år. Dessförinnan var hon huvudsekreterare i medicin på Vetenskapsrådet.

– Det finns många liknande frågor inom KI och UKÄ, men det är naturligtvis en stor skillnad att jobba på nationell nivå jämfört med ett lärosäte. Från att ha varit på ett en-fakultetsuniversitet så har jag nu ett helt spektra av utbildningar. Det känns mycket spännande och som ett naturligt steg att ta från att ha varit rektor, säger Harriet Wallberg.