Lars Haikola utreder högskolans utbildningsutbud

– Högskolans snabba expansion har lett till att vi längs vägen tappat bort den fundamentala frågan vad högskolan ska vara till för, menar Lars Haikola i en intervju. Vi behöver få en sammanhållen bild av vad som styr utbildningsutbudet.

Lars Haikola ska utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Det meddelade regeringen i tisdags. Utredningen innebär att Lars Haikola lämnar sin post som universitetskansler redan den 31 maj, ett halvår innan hans förordnande går ut.

– Det här är frågor som är fundamentala för hela högskolan. Vad är högskoleutbildning egentligen till för? Jag ser fram emot att få lägga all min tid på detta, säger Lars Haikola.

Vi vet inte så mycket om vilka grunder utbildningsutbudet baseras på. Vi behöver få en sammanhållen bild över detta.

I Lars Haikolas uppdrag ingår att bland annat bedöma om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov samt överväga om det behövs förändringar av utbildningsutbudet för att bättre möta framtidens behov.

– Det handlar till exempel om att kartlägga vilka olika typer av utbildningar som finns i utbudet idag och hur balansen ser ut mellan program och fristående kurser. Relationen till yrkeshögskolan behöver ses över, det är lite oklart idag vad som hör hemma i högskolan och vad som bör ingå i yrkeshögskolan.

Lars Haikola menar också att högskolan behöver ett mer rationellt utbud.
– Vi vet inte så mycket om vilka grunder utbildningsutbudet baseras på. Vi behöver få en sammanhållen bild över detta.

– Det finns egentligen ingen adekvat modell för hur modern svensk högre utbildning ska bedrivas på bästa sätt. Vi har ett massutbildningsideal samtidigt som ett Humboldt-ideal, vilket inte riktigt kan hanteras idag. De här frågorna kommer att beröras i utredningen.

Lars Haikola ska till exempel titta närmare på Massive Open Online Courses (MOOC:s) som sprider sig som en löpeld världen över.
– Det ska bli intressant att närmare analysera om MOOC:s kan bidra med något i den svenska högskolan. Det är inte helt självklart.

Uppdraget ska redovisas den 15 oktober 2015.

Regeringen har meddelat att Lars Haikolas efterträdare som universitetskansler kommer att utses innan sommaren.