"Det finns inget idealt utvärderings­system"

Johan Sterte, rektor för Luleå tekniska universitet, är en av ledamöterna i UKÄ:s rektorsråd. I denna rådgivande grupp diskuteras de flesta frågor som ämbetet arbetar med.

– Det mesta som ämbetet arbetar med påverkar oss lärosäten. Inte minst utvärderings­systemet – vi lägger ner mycket tid på att bli utvärderade. 80-90 procent av jobben med utvärderingarna görs på lärosätena, säger Johan Sterte.

Johan Sterte påpekar att alla system som använts för utvärdering av utbildningar har kritiserats av sektorn.
– Det finns nog inget idealiskt system, det är snarare en poäng att ändra inriktning över tid. I nuvarande system blir det mycket fokus på examensarbeten. Det kan bli väldigt styrande och leda till att vi på lärosätena fokuserar särskilt mycket på exjobben.

Samtidigt menar Johan Sterte att det är värdefullt att få regelbundna genomgångar av utbildningarna och det är en utmaning för lärosätena att använda resultaten för att utveckla utbildningarna – och inte bara de som får omdömet bristande kvalité.

– Det är sundare med system som bidrar till att utveckla verksamheten. Men jag tycker det vore att ta i om utvärderingssystemet förändras så att de även skulle granska hur vi arbetar. Det kan jag inte se någon poäng med, hur vi väljer att lägga upp våra processer sköter vi bäst själva.

Johan Sterte vill varna för att utvärderingssystemet skulle bli ännu mer omfattande.
– Vi driver allt mer mot ett kontrollsamhälle. Det tror jag kan vara en fara. Folk blir då mindre benägna att styra utifrån tillit och själva ta ansvar.

Ytterligare ett uttryck för ökad kontroll, anser Johan Sterte, är Universitetskanslersämbetets uppdrag att granska effektiviteten inom högre utbildning.
– Det är väldigt oklart vad det uppdraget går ut på. Om lärosätena utnyttjar sina resurser så att de levererar forskning och utbildning med hög kvalité, så kan måste det väl vara effektivt?

– Jag är tveksam till den typen av detaljstyrning, att man exempelvis menar att vissa typer av kurser eller utbildningar är ineffektiva.

Trots sina kritiska synpunkter så framhåller Johan Sterte att det kan finnas poänger med de olika granskningarna.
– Det kan mycket väl vara något vi kan ha nytta av, det vill jag hålla öppet för.

En självklar stor nytta har lärosätena av ämbetets statistik och omvärldsbevakning.
– Det är jätteviktigt att det finns någon centralt som tar ansvar för att samla och sammanfatta fakta och trender i världen, där allt snurrar allt fortare.

UKÄ:s årsrapport och nyhetsbrev är något som används regelbundet.
– Jag sparar på mycket få publikationer, men alla årsrapporter måste jag ha i min bokhylla, säger Johan Sterte.