"Campus och MOOC utesluter inte varandra"

Massive Open Online Courses (MOOC) har slagit igenom stort och växer lavinartat. Universitetskansker Lars Haikola intervjuas om de globala nätkurserna MOOC.

I Sverige debatteras fenomenet flitigt – överlever den svenska högskolan dessa globala nätkurser? Ja, menar universitetskansler Lars Haikola som inte tror att traditionella campus är hotade – men högskolorna måste ändå agera.

MOOC är ett spännande alternativ men jag tror att den traditionella campusidén fortfarande håller.

För snart två år sedan erbjöd Stanford University i USA en gratis webbaserad kurs i artificiell intelligens. Gensvaret blev enormt. 160 000 studenter från 190 länder anmälde sig. Flera toppuniversitet har därefter gått samma väg, bland andra MIT, Harvard och Berkeley. "Fenomenet" kallas MOOC och är alltså helt öppna kurser på nätet som erbjuds till studenter varifrån som helst i världen. De når personer som tidigare kanske hindrats av till exempel studieavgifter eller antagningskrav.

MOOC väcker många frågor. Hur ska svenska universitet och högskolor anta den här utmaningen? Är det ett hot eller en möjlighet? Vad händer med de lärosäten som inte hoppar på tåget? Den 22 maj anordnade KTH, tillsammans med Lunds universitet, Uppsala universitet och SICS, ett välbesökt seminarium där bland annat de här frågorna diskuterades. På frågan om svenska universitet och högskolor kommer att bli utkonkurrerade fanns det delade meningar, men alla var eniga om att lärosätena inte kan blunda för detta.

Ett nytt alternativ

Universitetskansler Lars Haikola delar den uppfattningen och menar att svenska högskolor nu måste ta ställning till hur mycket MOOC man vill integrera i sin verksamhet.

– Det här är något radikalt nytt som alla universitet och högskolor måste ta till sig på ett eller annat sätt. MOOC är ett spännande alternativ men jag tror att den traditionella campusidén fortfarande håller. De utesluter inte varandra. Vi skulle gärna ägna oss mer åt att granska kvaliteten på MOOC-kurser.

Lars Haikola tror att explosionen av de här globala nätkurserna till stor del beror på att de accepterats och legitimerats av de mest välrenommerade universiteten.

– MOOC har därmed fått en kvalitetsstämpel. Men man ska inte glömma att verksamheten på dessa etablerade universitet, såsom Stanford och Harvard, fortfarande utgår från att ha mycket kvalificerade studenter och lärare på sina campus. Att de framöver enbart skulle satsa på MOOC är helt orealistiskt.

Examen – ett starkt varumärke för svenska högskolor

MOOC karaktäriseras av att studenten kan läsa en mängd kurser men som inte självklart leder till en examen. Lars Haikola menar att det är ett dilemma för MOOC medan examen är den svenska högskolans starka varumärke.

– Massor av olika organisationer erbjuder högre utbildning. Det som svenska högskolor har monopol på är inte utbildningar utan det är just examina. Att vårda det varumärket är viktigt och det hjälper även vårt utvärderingssystem till med att göra, säger Lars Haikola.