Internationalisering i fokus vid EUA:s årliga konferens

Varje år anordnar European University Association (EUA), en konferens om aktuella frågor och trender inom högre utbildning i Europa. Årets tema var internationalisering.

Olika synsätt på internationalisering

Konferensen belyste bland annat olika synsätt på internationalisering. Regeringar tenderar att se internationalisering som en strategi för att stärka den nationella konkurrenskraften, medan universiteten ser det som ett sätt att förbättra kvaliteten på sin utbildning och forskning.

– EUA:s konferenser är bra tillfällen för att känna av temperaturen inom det europeiska utbildningsområdet. En tydlig trend som kom fram är att det blir allt vanligare med samarbeten över gränserna, att man bedriver gemensam utbildning. Ett lärosäte etablerar till exempel ett campus utomlands. Det är dock inget vi ser särskilt mycket av i Sverige ännu, säger universitetskansler Lars Haikola som deltog i konferensen.

En tydlig trend som kom fram är att det blir allt vanligare med samarbeten över gränserna, att man bedriver gemensam utbildning.

Konferensen hade ett gediget program där bland annat EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou berättade om kommissionens planer för den högre utbildningen. En annan som medverkade var Andrew Coats som berättade om samverkans­projektet Monash Warwick Alliance som sammanbinder England och Australien.

Utländska studenter: Från kvantitet till kvalitet

– Det pratades även mycket om utländska studenter och det visade sig tydligt att man inte längre vill ha så många utländska studenter som möjligt – man ska ha de bästa. Det är inte längre en ambition att nå upp till ett visst antal utländska studenter. I likhet med den svenska debatten går det från kvantitet till kvalitet, menar Lars Haikola.

– En annan reflektion är att EUA har börjat attrahera allt fler länder från Östeuropa. Det var till exempel många deltagare från Turkiet och Rumänien. Det innebär att det europeiska samarbetet inom högre utbildning omfattar en betydligt större del av Europa än tidigare.

EUA är en policyorganisation med målsättningen att föra de europeiska universitetens talan på Europanivå. Organisationen har medlemmar i 47 europeiska länder. Vid deras senaste konferens som hölls i Gent i Belgien den 10-12 april 2013 deltog drygt 400 personer, där majoriteten var rektorer. Från Sverige deltog 13 personer.