Tillsynsbesök enligt ny modell

Juristerna på UKÄ kommer att utföra tillsynsbesöken enligt en ny modell. De första besöken i maj 2013 och resultaten kommer i under hösten.

Christian Sjöstrand, chefsjurist på UKÄ, svarar på några frågor om den nya modellen.

Varför har ni valt en ny modell för tillsynsbesöken, var det något fel på den gamla?

– Den modell som nu nedlagda Högskoleverket använde var en bra modell, men efter att verket under 2012 genomfört de sista tillsynsbesöken med denna modell var det dags för ett nytt sätt att arbeta.

Kan du kortfattat berätta om hur de nya tillsynsbesöken kommer att skilja sig från de tidigare?

– Ambitionen med den tidigare modellen var att täcka så gott som samtliga rättsliga områden av betydelse för studenterna. På så sätt fick Högskoleverket och den granskade högskolan en relativt god bild av rättstillämpningen på högskolan. Modellen innebar att i stort sett samma frågor ställdes till alla universitet och högskolor.

– Med den nya modellen vill vi ha större flexibilitet och aktualitet. Vissa frågor som tas upp kommer att vara desamma för alla lärosäten som vi besöker under ett år, men vi kommer också att ta upp frågor som är specifika för varje högskola, bland annat utifrån erfarenheterna från tillsynsverksamheten i övrigt.

– Den gamla modellen var mycket arbetskrävande både för verket och högskolan och normalt genomfördes bara tre besök per år. Vi kommer nu att fokusera på ett mindre antal områden som är särskilt betydelsefulla för studenternas rättssäkerhet och vi siktar på att besöka sex lärosäten per år.

På vilket sätt kommer lärosätena att märka av förändringen?

– Genom att fler tillsynsbesök kommer att kunna genomföras kommer det att bli vanligare att en högskola för besök av oss. Högskolans förarbete kommer inte att vara lika arbetskrävande som hittills.