"Examenstillstånd för andraspråkslärare fullt möjligt"

Replik: Henrik Bohlin med flera skriver i SvD den 22/6 att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer krav som i praktiken gör det omöjligt för vissa lärarutbildningar att utbilda de andraspråkslärare som kommunerna så väl behöver. UKÄ:s uppfattning är att det är fullt möjligt att få examenstillstånd för lärare i andraspråk, vilket också statistik över de senaste årens tillståndsprövningar visar.

Sedan 2011, då den nya lärarutbildningen infördes, har 13 lärosäten ansökt om tillstånd för svenska som andraspråk med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Efter prövning av UKÄ har elva av dessa fått tillstånd, varav två på andra försöket.

När det gäller ämneslärarexamen i svenska som andraspråk med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har tolv lärosäten ansökt om examenstillstånd under samma period. Tio av dessa fick sina tillstånd på första försöket och ett vid en andra prövning.

Jämför man med examenstillståndsprövningar inom andra ämnen, till exempel matematik, är antalet utbildningar som fått avslag på sin ansökan lågt inom ämnet svenska som andraspråk.

En grundbult inom svensk högre utbildning är att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet, oavsett var i landet man studerar. UKÄ:s bedömning utgår från lärosätets förutsättningar att genomföra utbildningen enligt de kvalitetskrav som finns i förordningar och regelverk. Som författarna skriver är kraven på kvalitet höga och ska så vara. UKÄ:s statistik visar att farhågan, att det i praktiken skulle vara omöjligt för vissa lärarutbildningar att få tillstånd att utbilda andraspråkslärare, inte är befogad.

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning

Denna replik av Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, var införd på SvD Brännpunkt den 24 juni 2015.