"Bred insikt om betydelsen av högre utbildning"

Replik: Det är med stort intresse jag tagit del av alla kommentarer och inlägg på min debattartikel i Dagens Nyheter den 4 augusti 2014, skiver nytillträdda universitetskanslern Harriet Wallberg.

Återigen blir det tydligt att det finns en bred insikt om att högre utbildning har stor betydelse för Sveriges utveckling. Min förhoppning är att diskussionen och engagemanget fortsätter. Som jag tidigare påpekat så har regeringens omfattande satsningar på forskning varit välkommen och lagt grunden för en mycket positiv utveckling för forskning inom högskolan.

Det är nu dags för nästa steg för att utveckla högskolan. I och med att grundutbildningen har legat kvar på en jämn nivå ser vi ett växande gap mellan forskning och utbildning, det är oroande. En ökning även av anslagen för utbildning är därför nödvändig att inleda redan nu.

Fortfarande är kvaliteten hög inom stora delar av högre utbildning men vi bör reagera på de tendenser till försämringar som vi hör från olika håll. Jag vill också betona att det är angeläget med ett långsiktigt perspektiv så att universitet och högskolor hinner göra nödvändiga omställningar, skapa nya utbildningar och ta bort andra som inte är fullt så inriktade på morgondagens, och framtidens, krav.