"Dags att renodla högskolans uppgift och satsa på utbildning"

Universitetskansler Lars Haikola skriver på DN Debatt den 27 maj 2015 om läget i den svenska högskolan, utifrån uppgifter som kommer fram i UKÄ:s årsrapport. Han skriver bland annat:

Många andra länder lägger mer pengar på högre utbildning i den hårdnande globala konkurrensen, medan Sverige väljer att satsa på forskning. Men det är dags att satsa på utbildningen. Det är inte realistiskt att tro att den svenska staten är beredd att öka den offentliga finansieringen av högre utbildning ytterligare. Vi satsade under förra läsåret 74 miljarder kronor totalt sett på högskolesektorn, nästan dubbelt så mycket som på försvaret.

Vi kan inte begära mer offentliga medel till högre utbildning. Så vad göra? Till att börja med måste vi ställa den grundläggande frågan — vad vi ska ha högskolan till. Varför behövs den? Vi måste avgränsa en tydlig verksamhetsidé och inte nöja oss med att allt ska växa. Sverige skiljer sig från många länder genom att inkludera väldigt mycket i det man kallar högskoleutbildning.