Rättelse angående replik på Brännpunkt

I dag publicerades en replik av mig på Svenska Dagbladets webbplats. I hänvisningen till repliken i den tryckta tidningen finns ett allvarligt fel. Det jag tydligt skriver i repliken är att beslutet att lägga ned ett program inom juridik har fattats av Stockholms universitet – ingen annan.

Det står i Svenska Dagbladets olyckliga ingress i den tryckta tidningen att det är en bedömargrupp som gör att utbildningen läggs ned. Ingressen antyder därmed att UKÄ skulle gömma sig bakom sina experters rekommendationer. Så är inte fallet.

Experternas uppdrag är att göra fackmässiga bedömningar av utbildningens kvalitet, men det är alltid universitetskanslern som fattar besluten om kvalitetsbedömningar. Men – som sagt – beslutet om nedläggning av det aktuella programmet har fattats av Stockholms universitet. I vilken mån Stockholms universitet har haft UKÄ:s kvalitetsbedömning som underlag är inte känt för mig.

Lars Haikola, universitetskansler