Uppföljning av utvärderade utbildningar

Vi granskar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För de utbildningar som får ifrågasatt kvalitet gör vi en uppföljning efter ett år.

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet i granskningen har ett år på sig efter beslutsdatum att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder. Ett lärosäte med en ifrågasatt utbildning kan också välja att lägga ned utbildningen innan UKÄ:s uppföljning startar.

Hur går uppföljningen till?

En oberoende bedömargrupp granskar lärosätets åtgärdsredovisning. Vid behov ber bedömargruppen lärosätet att komplettera uppgifterna och ibland genomförs även intervjuer. Bedömargruppen lämnar sin bedömning av åtgärderna i form av ett yttrande till UKÄ som beslutar om utbildningen nu håller hög kvalitet. Om bristerna finns kvar återkallar vi examenstillståndet. I de fall ett statligt lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter som redan går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning. När det gäller enskilda utbildningsanordnare samt Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet är det regeringen som beslutar om examenstillståndet ska dras in.

Processen för uppföljningar av utbildningar med ifrågasatt kvalitet.

Pågående uppföljningar

I november genomförde vi en konferens med de lärosäten som nu arbetar med att vidta åtgärder inom ämneslärarutbildningarna. Presentationer från konferensen finns nedan.

Läs frågor och svar om uppföljningsprocessen. Pdf, 629.5 kB.