UKÄ granskar ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet.

Utbildningen ska säkerställa att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Lärosätet ska säkerställa att studenten uppnått examensmålen när examen utfärdas. Granskningarna ska bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna.

Så här går en granskning till

De här utbildningarna granskar vi

Vi granskar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vilka utbildningar som väljs ut under perioden 2017-2022 bestäms utifrån följande:

  • Enligt regeringen ska vi prioritera legitimationsutbildningar. Det gäller samtliga lärarutbildningar, det vill säga utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. För ämneslärarutbildningarna kommer vi att granska ett urval av ämnen: svenska, matematik, samhällskunskap, idrott och hälsa, musik, bild och dans. Det gäller också läkarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar.
  • Vi granskar cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar. Utbildningar på forskarnivå utvärderades inte under det förra kvalitetssäkringssystemet 2011-2014. 
  • Om ett lärosätes kvalitetssäkringsarbete blir ifrågasatt i UKÄ:s granskning kan vi välja ut ett extra antal utbildningar för utvärdering.
  • UKÄ kan initiera en utvärdering på förekommen anledning, det vill säga att vi får information om brister i en viss utbildning.

Kommande utbildningsutvärderingar