Vägledning och mallar

Här hittar du den vägledning och de mallar som används i utvärderingen.

Vägledning

Vägledningen för den tematiska utvärderingen av sjuksköterskeutbildning var på delning hos lärosätena under sommaren 2021. Efter inkomna delningssvar har vägledningen justerats och beslutades av UKÄ:s GD 14 september 2021. Vägledningen skickades ut via epost till berörda lärosäten 17 september 2021.

Läs vägledningen. Pdf, 359.3 kB.

Mallar

När berörda lärosätena skickar in underlag inför respektive värderingsmöte samt sin självvärdering efter respektive värderingsmöte, används mallar. Mallarna skickades ut via epost till berörda lärosäten 17 september 2021.

Lärartabell för personal i sjuksköterskeutbildningen Excel, 27 kB.

Mall för självvärdering Word, 67.3 kB.

Underlag inför värdeingsmötet Word, 62.3 kB.