Dialog med lärosäten

För att utvärderingen ska vara till mesta möjliga nytta för lärosätena har UKÄ ordnat tre digitala workshoppar under våren för studenter, lärosätesrepresentanter och regionala/kommunala aktörer.

Syftet var att ge möjlighet att påverka den kommande utvärderingen. Tanken var att i dialog med UKÄ diskutera vad som är viktigt att utvärdera och skapa ett erfarenhetsutbyte kring, när det gäller examensmålen om färdighet och förmåga.

Se resultatet från dialogen med lärosätena.

 

Genomförda workshoppar

29 mars 2021

31 mars 2021

12 april 2021

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Blekinge tekniska högskola

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan Kristianstad

Linköpings universitet

Högskolan i Gävle

Högskolan Väst

Linnéuniversitetet

Karolinska institutet

Högskolan i Borås

Luleå tekniska universitet

Mälardalens högskola

Högskolan i Halmstad

Lunds universitet

Röda Korsets högskola

Högskolan i Skövde

Malmö universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Karlstads universitet

Umeå universitet

Sophiahemmet högskola

Mittuniversitetet

Uppsala universitetÖrebro universitet