Bedömargruppen

Här ser du vilka som ingår i bedömargruppen för denna tematiska utvärdering.

Bedömargruppen för den tematiska utvärderingen fastslogs av UKÄ 21 oktober 2021. Som en kvalitetssäkrande åtgärd har lärosätena erbjudits tillfälle att yttra sig om bedömargruppens sammansättning, till exempel utifrån eventuella jävsinvändningar, innan bedömargruppens slutliga fastställande av UKÄ. Bedömargruppen består av bedömare som nominerats av berörda lärosäten, arbetlivsorganisationer och SFS. I bedömargruppen återfinns nio sakkunniga - varav en ordförande och två vice ordföranden – tre arbetslivsföreträdare och tre studentrepresentanter.

Namn

Lärosäte

Kompetens

Funktion i bedömargruppen

Jäv

Karin Blomberg

Örebro universitet

Professor

Ordförande

KI, ORU, HJ

Marie Elf

Högskolan Dalarna

Professor

Vice ordförande

HDA, GU, KI

Lisa Skär

Blekinge Tekniska Högskola

Professor

Vice ordförande

BTH, LTU

Sandra Pennbrandt

Högskolan Väst

Professor

Sakkunnig

GU, HV

Gunilla Albinsson

Linnéuniversitetet

Docent

Sakkunnig

BTH, LNU

Katarina Berg

Linköpings universitet

Universitetslektor

Sakkunnig

BTH, LIU, ORU, HJ

Veronica Lindström

Karolinska institutet

Docent

Sakkunnig

HDA, KI, RKH, SHH

Monica Pettersson

Göteborgs universitet

Docent

Sakkunnig

GU

Maria Ekelin

Lunds universitet

Universitetslektor

Sakkunnig

LU

Karin Bölenius

Umeå universitet/Region Västerbotten

Universitetslektor/

Professionsutvecklare

Arbetslivsföreträdare

UMU

Anna-Karin Rose

Skånes sjukhus nordost

Utbildningschef

Arbetslivsföreträdare

BTH, HB, HKR, HJ, LU, MAU

Christina Sundman

Region Stockholm

Projektledare

Arbetslivsföreträdare

ESB, KI, RKH, SHH

Rima Patel

Linköpings universitet

Student

Studentrepresentant

LIU

Emilya Bislimova

Karolinska institutet

Student

Studentrepresentant

KI

Matilda Byström

Lunds universitet

F.d. student (2021)

Studentrepresentant

LU