Workshop om breddad rekrytering

UKÄ och Include, nätverket för breddad rekrytering, bjuder in till workshop den 25 november 2020 med anledning av det uppdrag som universitet och högskolor har att främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Tid: Onsdagen den 25 november. UKÄ kl. 09:15–12:00, Include kl. 13:00–15:15.
Öppet för insläpp från klockan 09.00.
Plats: Digitalt över Zoom, länk skickas i separat mail senast en vecka före.

Antal platser är begränsat.

Workshopens syfte

Workshopen syftar till att låta erfarenheter av att arbeta med självvärdering möta erfarenheter av att arbeta med breddad rekrytering, och bidra till lärande och utveckling för alla som arbetar med de här frågorna.

Under förmiddagen finns möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter inför arbetet med lärosätets självvärdering och inspireras av analyser och tidigare erfarenheter.

Eftermiddagen ägnas åt att få en inblick i och diskutera hur lärosätena kan arbeta med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv.

Presentationerna från dagen kommer att spelas in och göras tillgängliga i efterhand. Gruppdiskussionerna kommer inte att spelas in.

Program

Länk till huvudrummet

09.00 - Välkommen till Zoomrummet

09:15-09:30 Mingel

09:30-10:00 UKÄ hälsar välkomna till förmiddagens program
Moderator under förmiddagen: Heléne Fröborg, utredare UKÄ och projektledare för utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.

Det nationella kvalitetssäkringssystemet och tematisk utvärdering
Viveka Persson, gruppchef UKÄ

Bedömargruppen för tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering
Bo-Anders Jönsson, vicerektor Lunds universitet och ordförande i bedömargruppen

Lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande – resultaten av UHR:s undersökning 2016.
Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR.

10:00-10:30 Nationell statistik och analyser inom området breddad rekrytering.
Sofia Berlin Kolm, utredare UKÄ.

10:30-10:40 Paus

10:40-12:00 Kvalitetsdrivande självvärderingsprocess och Erfarenhet av att skriva, läsa och bedöma en självvärdering, utifrån ett bedömarperspektiv. Diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Per Ekstrand, kvalitets- och samverkansstrateg, Röda Korsets högskola, Christian Stråhlman, forskningshandläggare, Malmö universitet.

I passet ingår gruppdiskussioner för att utbyta erfarenheter om hur ta sig an uppdraget och att skriva självvärdering. Vi kommer också ha en paus vid lämpligt tillfälle

12:00-13:00 Lunch

13:00 Carina Carlund, ordförande för Include, hälsar välkommen till eftermiddagens program.
Moderator under eftermiddagen: Leif Bryngfors, Chef för det Europeiska SI-PASS centret vid Lunds universitet.

13:10 Att avgränsa uppdraget – perspektiv på breddad rekrytering.

Vägen till högre utbildning i land-och glesbygd.
Monica Johansson, Docent i pedagogik, Göteborgs universitet.

Social bakgrund och utbildningsval.
Magnus Karlsson, Universitetslektor i sociologi, Lunds universitet.

Bak- och framgrund som verktyg och hjälpmedel i självvärdering.
Jan Johansson, Verksamhetsexpert Ladokkonsortiet, Jönköping University.

14:00 Fördjupande gruppdiskussioner

Vägen till högre utbildning i land-och glesbygd.
Länk till gruppdiskussion

Social bakgrund och utbildningsval.
Länk till gruppdiskussion

Bak- och framgrund som verktyg och hjälpmedel i självvärdering.
Länk till gruppdiskussion

14:30 Fika

14:40 Paneldiskussion: Sammanfattning av dagen

Länk till paneldiskussionen

Dagen sammanfattas i samtal utifrån erfarenheter av att arbeta breddad rekrytering och av att arbeta med självvärdering som utvärderingsverktyg. Medverkande: Carina Carlund, Göteborgs universitet, Aleksandra Sjöstrand, UHR, Anna Kiessling, Karolinska Institutet, Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, Linn Svärd, SFS och Heléne Fröborg, UKÄ.

15:15 Avslut