Utvärderingen av lärosätenas arbete

Här kan du följa utvärderingen genom dess olika delar. I samband med att utvärderingen startar med upptakt och workshop kan du ta del av vägledningen för utvärderingen, statistiskt material och den mall som lärosätena ska använda när de skriver sin självvärdering.

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

Lärosäten som ingår i utvärderingen

Alla lärosäten med fler än 100 helårsstudenter ingår i utvärderingen:

 • Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro teologiska högskola
 • Örebro universitet

Lärosätets enkätsvar från Universitets- och högskolerådets kartläggning från 2016 finns på UKÄ Direkt.

Workshop

UKÄ och Include, nätverket för breddad rekrytering, bjöd in till workshop den 25 november 2020. Syftet med dagen var att låta erfarenheter av att arbeta med självvärdering möta erfarenheter av att arbeta med breddad rekrytering, och bidra till lärande och utveckling för alla som arbetar med de här frågorna.

Läs om workshopen på sidan Workshop om breddad rekrytering.

Upptaktsmöte

Den 25 januari 2021 presenterades information om utvärderingens syfte, utvärderingsprocessen och vilka bedömningsgrunder som bedöms inom utvärderingen.

Presentationer från den 25 januari 2021

Läs Upptaktsmöte för tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering som pdf. Pdf, 1.8 MB.

Läs Vad vet UKÄ om snedrekrytering till högskolan? som pdf. Pdf, 1.1 MB.

Läs Svar på frågor från upptaktsmötet för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering som pdf. Pdf, 162.3 kB.

Vägledning för självvärdering

Här hittar du vägledning och mallar för arbetet för utvärderingen.

Gå till sidan Vägledning för självvärdering för att hitta mallar för arbetet med utvärderingen.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen kommer att granska lärosätenas självvärderingar för att bedöma och ge graderade rekommendationer i form av ett yttrande om varje lärosätes arbete med breddad rekrytering. De kommer också att ta del av student- och doktorandkårernas inlagor som kompletterar lärosätenas självvärderingar och är en möjlighet för kårerna att ge sin bild av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. På så vis ska bedömningen ge återkoppling till varje lärosäte för att vara ett underlag i lärosätets utveckling.