Resultat och återkoppling

Den tematiska utvärderingen har ett fokus på lärande och på att stötta lärosätenas utvecklingsarbete med att bredda rekryteringen. Som en del av utvärderingen kommer därför UKÄ anordna en återföringskonferens.

UKÄ ser det som viktigt att utöver att avrapportera uppdraget också presentera och fördjupa det som framkommit i utvärderingen. Återföringskonferensen sker digitalt så att så många som möjligt kan delta.

Slutrapport för den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering

UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering till utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån respektive lärosätes specifika profil och förutsättningar. Nu är slutrapporten klar.

Läs rapporten som pdf: Del 1: Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning Pdf, 1.5 MB.

Läs rapporten som pdf: Del 2: Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning - Yttranden

Läs mer om rapporten och uttalande från projektledaren här.

Återföringskonferens 30 mars

Välkommen till UKÄ:s återföringskonferens för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Här går vi igenom vad vi har lärt oss och vad vi tar med oss in i framtiden.

Onsdagen den 30 mars genomför Universitetskanslersämbetet en återföringskonferens med anledning av den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Tillsammans med representanter från flera inblandade lärosäten och organisationer går vi igenom vad vi lärt oss och vad tar vi med oss in i framtiden.

Läs mer om återföringskonferensen och anmäl dig.

Presentationer från återföringskonferensen

Bedömargruppens yttranden - Bo Anders Jönssons presentation Pdf, 3.9 MB.

En skandinavisk utblick - Bryntesson och Börjessons presentation Pdf, 562.8 kB.

Den tematiska utvärderingen och analyserna om breddad rekrytering - Heléne Fröborg och Fredrik Svenssons presentation Pdf, 782.4 kB.