Projektets tidplan

På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. I projektet ingår också andra aktiviteter och hållpunkter.

Under januari–februari 2020 har UKÄ tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort ett förarbete, identifierat intressenter med kunskap om arbete med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv och tagit del av deras kompetenser och erfarenheter. UKÄ har utformat utvärderingen utifrån det som kommit fram.

Den tematiska utvärderingen genomförs i tre steg; metodutveckling, genomförande och återföring.

Metodutveckling

Under januari–februari 2020 har UKÄ tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort ett förarbete, identifierat intressenter med kunskap om arbete med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv och tagit del av deras kompetenser och erfarenheter. UKÄ har utformat utvärderingen utifrån det som kommit fram.

Läs mer om metodutvecklingsarbetet för breddad rekrytering.

Under steget metodutveckling har följande steg ingått:

 1. Regeringsuppdraget startade 19 november 2019.
 2. Metodutvecklingsarbetet pågick januari - februari 2020.
 3. Nominering och rekrytering av bedömare genomfördes februari - mars 2020.
 4. UKÄ fattade beslut om utvärderingsmetod för breddad rekrytering i mars 2020.
 5. UKÄ fattar beslut om bedömmargrupp för den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering i maj 2020.

Genomförande

Under steget genomförande har följande steg ingått:

 1. Analyser och statistik relaterade till den tematiska utvärdeingen har tagit fram från och med juni 2020.
 2. En workshop med lärosäten och berörda oraganisationer genomfördes 25 november 2020.
 3. Ett digitalt upptaktsmöte med lärosäten och berörda organisationer genomfördes 25 januari 2021.
 4. Sista dagen för lärosätena att lämna in en självvärdering var den 3 maj 2021.
 5. Ett frukostseminarium om snedrekrytering inom högre utbildning och insatser för breddad rekrytering genomfördes 20 oktober 2021.
 6. Bedömargruppen bedömde självvärderingar och skrev yttranden maj - december 2021.
 7. Bedömargruppens yttranden skickas på delning till lärosäten under december 2021.
 8. UKÄ fattar beslut om rapportering till Utbildningsdepartementet i februari 2022.

Återföring av utvärderingens resultat

Under steget återföring ingår följande steg:

 1. En återföringskonferens som riktar sig till lärosäten och andra intresserade inom sektorn genomförs digitalt den 30 mars 2022.