År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Processen för Breddad rekrytering

Två delar av utvärderingen

Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Sammantaget kommer utvärderingen ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

Två parallella spår