Fokussamtal med lärosäten

Samtliga lärosäten har fått en inbjudan att anmäla intresse för att delta i fokusgrupperna. Av de 27 lärosäten som anmälde intresse har 12 valts ut att medverka.

De urvalskriterier som vi utgått från är följande:

  • Storlek, profil på lärosätet för att få en mix vid varje tillfälle
  • Möjlighet att vara två representanter från samma lärosäte
  • Lärosäten som ger feedback via UKÄ:s referensgrupp har i detta skede valt bort (Högskolan Halmstad, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet)
  • Inkomna kommentarer till frågeställningen i fas 1
  • Anmälningar inkomna i tid

Dokumentation från samtalen finns under relaterad läsning på den här sidan.

Datum för fokussamtal med lärosäten under 2022

28 januari

1 februari

3 februari

Högskolan Dalarna

Högskolan Borås

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Linköpings universitet

Newmaninstitutet

Röda korsets högskola

Linnéuniversitetet

Södertörns högskola

Sveriges lantbruksuniversitet

Mälardalens universitet

Örebro universitet