UKÄ Direkt

Här kan ditt lärosäte rapportera in självvärderingar, självständiga arbeten eller andra efterfrågade underlag under en granskning och utvärdering. UKÄ Direkt används också för att ladda upp underlag vid en ansökan om examenstillstånd.

Varje lärosäte har en central kontaktperson för UKÄ Direkt som fördelar inloggnings­uppgifter inom lärosätet och också internt utbildar andra användare.

Logga in i UKÄ Direkt.