ESG på svenska

UKÄ har översatt ESG (European Standards and Guidelines) till svenska. Dessa principer för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa bidrar till enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras. Dessa går under namnet ESG (European Standards and Guidelines).

Enhetliga granskningar

Riktlinjerna, som reviderades 2015, fyller en viktig funktion för att öka enhetligheten inom Europa och möjligheten att göra jämförelser mellan länder. De kan tillämpas i alla länder oavsett utbildningssystem och regelverk. Varje lärosäte väljer dock själv hur arbetet med kvalitetssäkring ska organiseras så att det passar lärosätets särart, utbildningsutbud och organisation.

ESG centrala i UKÄ:s arbete

ESG spelar en viktig roll i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem. Det syns allra tydligast inom komponenten där lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete granskas. Men ESG påverkar även utvärderingarna av utbildningar och de tematiska utvärderingarna.

Svensk översättning

Efterfrågan på en svensk översättning av ESG har varit stor. UKÄ hoppas att översättningen ska bli ett bra stöd för lärosätena i deras kvalitetsarbete, men det är den engelska originaltexten som fortsatt är den officiella versionen. Översättningsarbetet har skett i samverkan med externa representanter för lärosäten och andra intressenter.

Läs den svenska översättningen av ESG som pdf. Pdf, 180.9 kB.