Villkor för examenstillstånd

Vilka examina universiteten och högskolorna måste ansöka om skiljer sig åt beroende på typ av lärosäte, men gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen och konstnärlig examen.

Universitet

Universiteten behöver bara ansöka om tillstånd för yrkesexamen och konstnärlig examen. De har generellt tillstånd att utfärda alla andra typer av examina: högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

Statliga högskolor

Statliga högskolor måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen, konstnärlig examen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen inom ett visst område. De har generellt tillstånd för högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.

Statliga konstnärliga högskolor

Dessa högskolor har enbart generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen. De måste ansöka om tillstånd för alla övriga examina.

Enskilda utbildningsanordnare

De enskilda utbildningsanordnarna måste ansöka om tillstånd för alla typer av examina. De saknar alltså generellt examenstillstånd. Ansökan skickas till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning. Detta gäller även för Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.