Tillstånd för lärarutbildningar

Alla universitet och högskolor måste ansöka om tillstånd för lärarexamen. Här finns information om vad som reglerar examina för olika lärarutbildningar.

Lärarutbildningen utgör en stor del av den svenska högskolan. Våra prövningar av ansökningar om lärarexamina går till på samma sätt som för övriga utbildningar, men vissa kriterier är dock specifika för lärarutbildningarna vilket hänger ihop med examensordningen för lärarutbildningarna.

Det finns fyra olika lärarexamina:

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen
  • Ämneslärarexamen
  • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Ämneslärarexamen består av:

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
  • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

För att ett lärosäte ska få tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med viss inriktning inom ett undervisningsämne krävs att förutsättningar finns att erbjuda undervisningsämnet som förstaämne

Examensbeskrivningar

Examensbeskrivningarna för de olika lärarexamina finns i examensordningen, som är bilaga 2 till Högskoleförordningen. Här anges vilka examina som får avläggas och vilka krav studenterna ska uppfylla för respektive examen.
Läs högskoleförordningen på riksdagen.se

Översikt över examenstillstånd för lärarutbildningar

Ladda ner översikten över examenstillstånd för lärarutbildningar som Excel-fil. Excel, 24.2 kB.