Sök bland examenstillstånd

Här kan du söka fram vilka examenstillstånd ett universitet eller en högskola har. Du kan också leta reda på vilka universitet och högskolor som har ett visst examenstillstånd.

UKÄ beviljar eller avslår ansökningar från statliga universitet och högskolor. När det gäller ansökningar från enskilda lärosäten, SLU och Försvarshögskolan är det regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet.

I den här databasen finns alla beviljade examenstillstånd.