Pågående prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Ansvarig utredare

Inkom till myndigheten

Högskolan i Gävle

Doktorsexamen utbildningsvetenskap

Kristina Sundberg

2021-03-10

Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen, GY, matematik

Erik Karlsson

2020-10-22

Högskolan i Skövde

Masterexamen biovetenskap

Caroline Tovatt

2021-10-12

Karlstads universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Josefine Ekroth

2021-10-12

Karlstads universitet

Konstnärlig master musikalisk gestaltning

Ludvig Ornstein Fredlund

2021-02-22

Konstfack

Konstnärlig doktor Bild, form, rum

Sebastian Steele

2021-03-17

Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen, åk 7-9, teknik

Carl-Mikael Bergström

2021-10-14

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Ellinor Alvesson

2021-02-22

Paideia

Magisterexamen i judiska studier

Kristina Sundberg

2021-08-30

Uppsala universitet

Arbetsterapeutexamen

Ludvig Ornstein Fredlund

2021-10-15