Pågående prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Ansvarig utredare

Inkom till myndigheten

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Nils Olsson

Våren 2021

Uppsala universitet

Arbetsterapeutexamen

Ludvig Ornstein Fredlund

Hösten 2021

Stiftelsen Sankt Ignatios folkhögskola

Kandidat- magister och masterexamen i teologi och religionsvetenskap

Nils Olsson

Våren 2022

Newmaninstitutet

Magister- och masterexamen i filosofi

Ludvig Ornstein Fredlund

Våren 2022

Mälardalens universitet

Konstnärlig masterexamen i området västerländsk konstmusik och opera

Kristina Sundberg

Våren 2022

Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnaiseskolan i undervisningsämnet företagsekonomi

Henrik Holmquist

Våren 2022

Högskolan Dalarna

Förskollärarexamen

Anna Lundberg

Våren 2022

Högskolan i Skövde

Licentiat- och doktorsexamen i området Hälsa i det digitala samhället

Nils Olsson

Våren 2022

Södertörns högskola

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Karin Stenbeck

Våren 2022

Högskolan i Jönköping

Tandläkarexamen

Oskar Kindberg

Våren 2022

Högskolan i Jönköping

Licentiat- och doktorsexamen i området Tillämpad klinisk vetenskap

Thomas Öst

Våren 2022