När kan man ansöka?

Det finns två riktmärken per år om ni vill vara säkra på att beslut tas under en viss period. Ansökningar som kommit in senast den 15 mars beslutar vi om före jul samma år. Ansökningar som vi får in senast den 15 oktober beslutar vi om före påföljande sommar. Om ditt lärosäte planerar att ansöka i anslutning till något av dessa två datum ska ni skicka in en förhandsanmälan cirka en månad före ansökan. Alla universitet och högskolor kommer i god tid att få en påminnelse från oss om föranmälan.