Måste alla lärosäten ansöka om tillstånd?

Nej, vilka examina de måste ansöka om skiljer sig åt beroende på typ av lärosäte, men gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för att få utfärda en yrkesexamen. Enskilda utbildningsanordnare har inte tillstånd för någon examen utan måste alltid ansöka om att få ge en viss examen.

Här finns mer information om vad som skiljer sig mellan olika typer av lärosäten när det gäller examenstillstånd.

Villkor för examenstillstånd