Hur går en ansökan till?

Statliga universitet och högskolor ansöker via webbformuläret på vår webbplats. När ansökan är registrerad får lärosätet ett mejl med information om hur underlagen för ansökan laddas upp i UKÄ Direkt, som är vårt webbaserade ärendehanteringssystem. I vägledningen finns mer information om hur ansökan ska utformas och vilka mallar som ska fyllas i.

Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar i stället sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.

Läs mer i vägledningen om hur ansökan ska utformas