Steg 4: Ansökan prövas

UKÄ tillsätter en extern oberoende bedömargrupp som vanligtvis består av sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet. De granskar ansökan och underlagen och intervjuar också ansvariga för utbildningen och studenter när det är möjligt. Bedömargruppen skriver ett yttrande som UKÄ använder som underlag för beslut.

Se aktuella prövningar av ansökningar om examenstillstånd