Steg 1: Förhandsanmälan

Om ditt lärosäte planerar att ansöka i anslutning till den 15 mars eller 15 oktober ska förhandsanmälan skickas in cirka en månad före ansökan. Den 15 februari ska vi ha fått föranmälan om man planerar att ansöka till den 15 mars. Om man planerar att ansöka till höstens datum den 15 oktober ska föranmälan vara inne den 31 augusti. Skriv examensbenämningen och en kort beskrivning av den planerade utbildningen. Ange gärna också vilken ämneskompetens de sakkunniga för prövningen bör ha. 

UKÄ skickar i god tid ut en förfrågan om förhandsanmälan till alla universitet och högskolor med mer information om vad förhandsanmälan ska innehålla och till vilken adress den ska skickas in. Denna förhandsanmälan är inte bindande. Syftet är att underlätta planeringen och möjliggöra för lärosätena att nominera lämpliga bedömare.